OFERTA FORMATIVA

 • Objectius generals
 • Com treballem?
 • Activitats complementàries
 • Projectes i altres activitats
 • Objectius generals
 • Com treballem?
 • Activitats complementàries
 • Projectes i altres activitats
 • Objectius generals
 • Com treballem?
 • Activitats complementàries
 • Projectes i altres activitats
 • Orientació
 • Audició i Llenguatge
 • Pedagogia Terapèutica

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

OBJECTIUS GENERALS
 • Assolir una progressiva autonomia en les activitats quotidianes i la seguretat afectiva i emocional, a partir de l'adquisició d'hàbits bàsics de salut i benestar del desenvolupament d'estratègies de resolució de conflictes. 
 • Conèixer i entendre l'entorn físic i social mostrant interès i curiositat mitjançant l'observació, la manipulació i l'experimentació, i descobrir el plaer d'aprendre.   
 • Ampliar les habilitats comunicatives en el llenguatge oral i escrit per tal d'enriquir la comprensió i l'expressió, valorant les produccions pròpies i les dels altres. 
 • Descobrir les propietats dels objectes i comparar-les qualitativa i quantitativament establint relacions entre ells i situant-los en  l'espai i el temps per tal de desenvolupar el raonament lògic i matemàtic. 
 • Comprendre en llengua  anglesa paraules i expressions senzilles pròpies de l'entorn i habituar-se a escoltar contes i relats adequats, mostrant interès i curiositat per apropar-se a una nova llengua.  
COM TREBALLEM?
 • Projectes que parteixen dels interessos dels infants.
 • Treball manipulatiu de la llengua i les matemàtiques.
 • Pissares Digitals Interactives per donar suport a l'aprenentatge.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Tallers:

 • Manualitats
 • Expressió corporal
 • Manualitats en anglés
 • Música

SORTIDES I ALTRES ACTIVITATS

 • Olimpíades esportives
 • Granja Escola de Can Joan

 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

OBJECTIUS GENERALS
 • Afavorir aprenentatges necessaris per integrar-se a la societat de forma crítica i creativa.
 • Potenciar que l'alumnat siga el protagonista del seu aprenentatge, fomentant la curiositat i el desig de saber i descobrir.
 • Impulsar el desenvolupament i l'acció autònoma en el medi i desenvolupar la competència social i ciutadana.
 • Potenciar les relacions personals mitjançant el joc, el diàleg i el treball cooperatiu.
 • Desenvolupar les experiències afectives, motrius, socials i cognitives necessàries per identificar-se amb la nostra llengua i la nostra cultura.
 • Assegurar la continuïtat metodològica, afavorint actuacions i experiències innovadores per augmentar la presència de la llengua estrangera en l'entorn educatiu de l'alumne/a.
 • Desenvolupar la competència digital i de tractament de la informació.
COM TREBALLEM?
 • Treballem en grups partits heterogenis, potenciant una atenció més individualitzada i el treball manipulatiu.
 • Es realitzen diversos projectes interdisciplinaris al llarg del curs.
 • Es dona importància a l'aprenentatge cooperatiu entre diferents cursos.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Tallers: 

 • Manualitats
 • Expressió corporal  
 • Música 
 • Anglés
 • Escacs 
 • Ioga i mindfulness

SORTIDES I ALTRES ACTIVITATS

 

 • Participació en l'Olimpíada matemàtica. 
 • Participació en l’Escola Canta.
 • Certamen escolar de lectura en veu alta.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

OBJECTIUS GENERALS

...

COM TREBALLEM?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla euismod condimentum felis vitae efficitur. Sed vel dictum quam, at blandit leo.

PROJECTES I ALTRES ACTIVITATS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla euismod condimentum felis vitae efficitur. Sed vel dictum quam, at blandit leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla euismod condimentum felis vitae efficitur. Sed vel dictum quam, at blandit leo.

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor revise los detalles en la política de privacidad y acepte el servicio para ver las traducciones.