X FIRA INTERCOMARCAL D’OFERTA FORMATIVA

El dia 6 de maig al Passeig Blasco Ibáñez es va celebrar la X FIRA INTERCOMARCAL D’OFERTA FORMATIVA de 9,30 hores a 13,30 hores, amb l’objectiu de difondre tota l’oferta formativa de Formació Professional (Cicles Formatius, Formació Professional Bàsica i Programes Formatius de Qualificació Bàsica) i del Batxillerat Artístic de les nostres comarques. Com tots ela anys els nostres alumnes van assistir a aquesta fira organitzada pels Departaments dels Instituts d’Ensenyament Secundari on s’imparteixen aquest ensenyaments, acompanyats pel tutor i l’orientadora del centre.