FUNDACIÓ PRIVADA DIVINA PROVIDÈNCIA

Col•legi Privat Concertat

Visita del Patge Reial

Els alumnes d’infantil i de primer i segon de primària li han lliurat les seues cartes al Patge Reial, per a què li les faça arribar a SSMM Melchol, Gaspar i Baltasar.