FUNDACIÓ PRIVADA DIVINA PROVIDÈNCIA

Col•legi Privat Concertat

Visita a la fira de ciència i tecnològica

Els alumnes de sisè visiten la fira de ciència i tecnològica