FUNDACIÓ PRIVADA DIVINA PROVIDÈNCIA

Col.legi Privat Concertat

SORTEIG SANTA CATERINA AMPA

El dia de Santa Caterina l’AMPA va sortejar uniformes i xandalls.