FUNDACIÓ PRIVADA DIVINA PROVIDÈNCIA

Col.legi Privat Concertat

RECAPTE D’ALIMENTS PER A CÀRITAS.

Del 18 al 22 de novembre és la setmana solidària: Farem el recapte d’aliments per Càritas.