ELS INVENTS A SISÉ

Dibujoelt

MATERIALS:

– Una pila de petaca

– Fil de coure

– Un clau de ferro llarg

– Cinta adhesiva

– Clips

 

AIXÍ ES FA:

1-Primerament,s’enrotlla el fil de coure al voltant d’un clau. Les voltes del fil han de quedar ben ajustades i sense tapar les unes a les altres.

2- Una vegada cobert el clau, subjecta el fil amb cinta adhesiva; després, enrotlla’l de nou per damunt i torna a cobrir-lo amb cinta adhesiva. Deixa lliures uns 5cm en cada extrem del fil.

3-Finalment,connecta els extrems lliures de fil de coure a la pila,un a cada pol.

4- El clau aconseguit magnetisme gràcies al corrent elèctric rebut a través del fil. Per tant, si hi acostes uns clips, els ataurà com si fóra un imant.

 Circuit elèctric

Plastilina