FUNDACIÓ PRIVADA DIVINA PROVIDÈNCIA

Col.legi Privat Concertat

PREVENCIÓ CYBERBULLYING I RISCOS EXISTENTS A LA XARXA

Aquesta setmana la policia local ha vingut a la nostra escola i ha informat als alumnes sobre els riscos existents a la xarxa.