PROJECTE PASTORAL

 

Santa_Clara

 

Per impulsar l’acció Pastoral del Centre  volem construir un projecte que ens ajude en la nostra tasca de crear un clima de convivència cristiana, que es vaja construint a poc a poc a partir de l’exemple.

 L’objectiu és  que  els nostres alumnes facin un  seguiment de Jesús com ho va fer Santa Clara,treballant sempre des del diàleg fe/cultura.

Aquest diàleg ha de ser la continuació de la seua tasca en el nostre col.legi.

 

LEMA : “ TOTAPEDRA FA MARGE SI SOM SEMBRADORS DE PAU”

linealinea

 

Qualsevol cosa per petita que sigui, pot ser útil. Les pedres van contribuint a la construcció del marge i quan aquest ja està complet, tots col·laboren al seu manteniment.

La senzillesa, la veritat, la bondat, la bellesa i la fe que composen l’estil de vida del nostre col·legi tan sols són possibles i si tots els membres dels diferents estaments, pares, alumnes i professors … col·laboren a mantindre’l.

 

¿ Per què aquest lema?

Els símbols son un bon element pastoral per a treballar alguns aspectes importants de la nostra fe i la nostra vida. En aquesta ocasió les pedres, el marge, les ferramentes de treballs, l’esforç, el treball en equip, la natura, les persones,,, ens serviran per assabentar-nos de que el més important que tenim en la vida es la fe de Crist.

 

Amb aquest lema pretenem treballar:

La importància de posar a Jesús en el centre de la nostra vida.

Valorar a tots el que formen la comunitat educativa.

Trobar a Jesús en tots els que tenim prop i lluny.

Construir a través de passatges de l’Evangeli i que siguin els que ensguien en la nostra tasca.

 

OBJECTIU GENERAL

linealinea

 

El nostre principal objectiu és donar a conèixer i difondre el Carisma Franciscà-Clarià, entre tots els membres de la comunitat educativa, de manera que la senzillesa de vida, la germanor i la joia de viureque comporta aquest carisma siguen l’estil que ens acompanye i oriente en totes les nostres activitats.

 

OBJECTUS ESPECIFICS:

linealinea

 

1-Creació d’un lema que divulgue el Carisma Franciscà-Clarià, responen a un procés de seguiment a Crist, de fraternitat, obediència, solidaritat i alegria.

2-Elaboració d’ una proposta d’iniciació a l’oració.

3-Creació d’un clima de major implicació i convivència en tots els àmbits de la comunitat educativa, proposant  espais de participació i trobada.

4-Crear la conciència de ser “Col.legien Pastoral”.

5-Fomentar la convivència de la Comunitat Educativa.

6-Motivar als alumnes per a que mostren una presència digna, participativa i correcta en els actes religiosos.

7-Capacitar i ajudar als alumnes a descobrir i acceptar valors ètics, culturals i religiosos.

8-Acompanyar a l’ alumne en el seu creixement en la fe i ajudar-li a serconseqüent amb ella en el seu compromís cristià.

 

 

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram