Números premiats

Els recordem que per cobrar el números premiats de les loteries venudes al Centre poden passar per Caixa Rural dimecres i dijous per la tarda.