MISERICORDIAE VOLTUS

Aquest any litúrgic que s’obrirà el proper 8 de desembre i coincidint amb la festa de la Immaculada Concepció i la celebració dels 50 anys de la clausura del Concili Vaticà II, hi ha convocat un Jubileu de la MISERICÒRDIA.

Cal que, especialment en  aquest temps d’Advent aprofundim amb els alumnes i amb nosaltres mateixos, en este tema, amb el desig que siga “un autèntic moment de trobada amb la Misericòrdia de Déu” segons les paraules del Pontifex.

També ens diu el Papa Francesc:

“És el meu desig, en efecte, que el Jubileu siga experiència viva de la proximitat del Pare, com si es volguera tocar amb la mà la seua tendresa, perquè s’enfortisca la fe de cada creient i, així, el testimoniatge siga cada vegada més eficaç”.

Papa Francesc, Butla de promulgació, 10.