MESURES PREVENTIVES COVID19

Extracte de la carta que el senyor Secretari Autonòmic d’Educació i Formació Professional, Miguel Soler Gracia, ens ha fet arribar als Centres educatius.

 

 

Davant el problema de salut pública provocat  per l’expansió de l’anomenat coronavirus COVID-19, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport  de la Generalitat Valenciana, ofereix als centres la informació que es considera rellevant per frenar l’expansió de la malaltia i evitar alarmismes innecessaris.

La Conselleria informa en primer lloc que totes les directrius  que es prenen relacionades amb  la prevenció i tractament de COVID-19 es decideixen en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, a proposta del Ministeri de Sanitat, en coordinació amb les conselleries de sanitat de les diferents comunitats autònomes. Per tant, des de la Conselleria d’Educació ,Cultura i Esport únicament s’executa les decisions preses per les autoritats sanitàries.

La Conselleria informa també que està en constant coordinació amb la conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana, amb el Ministeri de Sanitat i la resta de departaments de les comunitats autònomes i que les decisions es prenen de manera coordinada. A més , manifesta que totes les mesures que s’adopten relacionades amb el COVID-19 atenen a criteris de tipus tècnic,científic i sanitari i han sigut recomanades per professionals experts en salut pública.

Per acabar recordar que els centres educatius no podran prendre de manera unilateral cap mesura relacionada amb la malaltia sense comptar amb la supervisió de les autoritats del departament de Salut Pública de la Generalitat Valenciana i que en aquest moment no hi ha cap circumstància que recomane introduir canvis en el funcionament normalitzat de l’activitat acadèmica actual, a la nostra comunitat.

 

També  aprofitem per  recordar a totes les famílies que no disposen encara d’usuari par a poder accedir a l’espai web família, que l’han de sol·licitar al centre educatiu.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram