EQUIP PSICOPEDAGÒGIC

L’equip psicopedagògic té com a objectiu el diagnòstic, tractament i seguiment dels alumnes amb NEE. La finalitat és dotar de recursos als alumnes per a que fomenten la seua autonomia.

LÍNIES D’INTERVENCIÓ

AMB ELS ALUMNES

clip_image001[4] Detecció i valoració de trastorns del llenguatge, d’aprenentatge o de conducta.

clip_image001[4] Realitza un seguiment individualitzat durant l’etapa escolar a través de valoracions psicopedagògiques.

AMB ELS PROFESSORS

clip_image001[4] Orienta sobre pautes educatives i protocols d’actuació.

AMB LES FAMÍLIES

clip_image001[4] Orientació individualitzada a les famílies.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram