FUNDACIÓ PRIVADA DIVINA PROVIDÈNCIA

Col.legi Privat Concertat

INICI DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ PEL CURS 2018-2019

Adjuntem l’enllaç que regula el calendari i procediment d’admissió de l’alumnat als ensenyaments d’Educació Infantil, Primària i Educació Secundària Obligatòria per al curs 2018-19.

/https://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/28/pdf/2018_3144.pdf