FUNDACIÓ PRIVADA DIVINA PROVIDÈNCIA

Col.legi Privat Concertat

HORARI VOTACIONS AL CONSELL ESCOLAR

HORARI

ELECCIONS CONSELLS ESCOLARS

21/11/19

9:00H – 13:00H