FUNDACIÓ PRIVADA DIVINA PROVIDÈNCIA

Col.legi Privat Concertat

HORARI SANTA CATERINA I SANT NICOLAU

Es recorda que l’horari de Santa Caterina ser+a de 9:00 a 14:00 hores.

 

Gràcies