FUNDACIÓ PRIVADA DIVINA PROVIDÈNCIA

Col•legi Privat Concertat

Graduació dels alumnes d’Educació Infantil

Els alumnes d’Educació Infantil 5 anys (P5) van celebrar la seua graduació amb molta alegria, emoció i satisfacció.