FUNDACIÓ PRIVADA DIVINA PROVIDÈNCIA

Col.legi Privat Concertat

ENTREVISTA AMB L’IL·LUSTRÍSSIM SENYOR MIQUEL SOLER GRACIA, SECRETARI AUTONÒMIC D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Adjuntem entrevista amb l’ Il·lustríssim senyor Miquel Soler Gracia, Secretari Autonòmic d’Educació i Formació Professional.