FUNDACIÓ PRIVADA DIVINA PROVIDÈNCIA

Col.legi Privat Concertat

ELS ALUMNES D’EMPRENEDORIA I PROJECTE INTERDISCIPLINAR INICIEN EL PROJECTE DE L’HORTET A L’ESCOLA