ELECCIONS ALS CONSELLS ESCOLARS

Presentació de candidatures: fins el 12 de novembre.

Proclamació de candidatures: 18 de novembre.

L’imprés per la presentació de candidatures serà facilitat a la Secretaria del Centre.