DIA MUNDIAL DE LA TERRA

DIA MUNDIAL DE LA TERRA

Amb aquesta actuació es pretén recordar que el planeta i els seus ecosistemes són la llar dels éssers humans i emfatitzar que, per a aconseguir un just equilibri entre les necessitats econòmiques, socials i ambientals de les generacions presents i futures, és primordial promoure l’harmonia amb la naturalesa.