FUNDACIÓ PRIVADA DIVINA PROVIDÈNCIA

Col.legi Privat Concertat

Col·laboració amb “Cáritas”

El dia 20 de novembre vam celebrar la campanya de “l’entrepà solidari”. Com tots els anys, la recaptació va ser íntregrament destinada a Cáritas. 

Moment de l’entrega de la recaptació a la Sra. Presidenta Amparo Salvador.