Col·laboració amb “Cáritas”

El dia 20 de novembre vam celebrar la campanya de “l’entrepà solidari”. Com tots els anys, la recaptació va ser íntregrament destinada a Cáritas. 

Moment de l’entrega de la recaptació a la Sra. Presidenta Amparo Salvador.