FUNDACIÓ PRIVADA DIVINA PROVIDÈNCIA

Col•legi Privat Concertat

CARNAVAL 2017

Dijous, 23 de febrer

Dilluns, 20 de febrer

Visita de Sa Majestat Carnestoltes a l’escola