CALENDARI D’ADMISSIÓ D’ALUMNES

PROCÉS ADMISSIÓ D’ALUMNES

Educació Infantil i Primària

  • Presentació de sol·licituds i documentació: del 7 al 14 d’abril.
  • Publicació de les llistes provisionals d’admessos : el 2 de juny.
  • Presentació de reclamacions davant del consell escolar del centre: fins al 5 de juny.
  • Publicació en els centres de les llistes definitives dels alumnes admesos: el 9 de juny.