FUNDACIÓ PRIVADA DIVINA PROVIDÈNCIA

Col.legi Privat Concertat

Beques per alumnes amb necessitats educatives especials per al curs 2017/18

Us informem que s’ha publicat l’ordre  per la qual es convoquen ajudes per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2017-2018.

 

http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/050140/ficha.html