SERVEI DE PEDAGOGIA TERAPÈUTICA


Des del servei de Pedagogia Terapèutica oferim suport educatiu a l’alumnat amb Necessitats educatives especifiques contribuint a la individualització del procés d’ensenyança l’aprenentatge per tal de potenciar el desenvolupament integral de l’alumne.

L’especialista té com a principals funcions:

La coordinació amb el psicòleg i els professors per a la detecció, la valoració i el seguiment de les necessitats dels alumnes.

La intervenció directa amb l’alumnat.

Follow by Email
Facebook
YouTube
Instagram