Assistència a la xerrada: “Els reptes de l’educació inclusiva” impartida per Pilar Arnaiz.

Assistència a la xerrada: “Els reptes de l’educació inclusiva” impartida per Pilar Arnaiz. Doctora en Pedagogia, Catedràtica de didàctica i organització escolar en la Universitat de Murcia.

“L’educació inclusiva, és una actitud, un sistema de valors, de creences, no una acció ni un conjunt d’accions (…). Se centra, en conseqüència, en com recolzar les qualitats i les necessitats de cada alumne i de tots els alumnes en la comunitat escolar, per tal que se senten benvinguts i segurs i alcancen l’èxit” (Pearpoint i Forest, 1999).

Pilar Arnaiz 2 (Copiar)